Υποβολή υλικού

Α. Οδηγίες υποβολής υλικού

Το περιοδικό φεµινιστιqά δηµοσιεύει πρωτότυπα κείµενα που αφορούν τη φεμινιστική/κουίρ θεωρία και πολιτική, στις πολλαπλές διαθεματικές συνδέσεις της με τη μετααποικιακή και αντιρατσιστική θεωρία και άλλες κριτικές επιστημολογίες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Στόχος του περιοδικού είναι να προωθείται ο αναστοχαστικός διάλογος σχετικά µε τη φεµινιστική σκέψη και δράση, η επικοινωνία µε τη διεθνή κριτική θεωρία, και η εμπλοκή με διαθεματικές μορφές κριτικών γνώσεων και αναγνώσεων στα πεδία της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της λογοτεχνικής κριτικής και της κριτικής της τέχνης.

Φιλοξενούνται εκτενή ερευνητικά και θεωρητικά άρθρα, σύντομα κείμενα κριτικού σχολιασμού της επικαιρότητας, βιβλιοκρισίες, δοκιμές εικαστικής και κειμενικής τέχνης (π.χ. οπτικοποιηµένες εισηγήσεις, βίντεο-δοκίμια, επιτελεστικές διαλέξεις, επιμελητικά εγχειρήματα), καθώς και κείµενα που αφορούν τη διανοητική εργασία κοινωνικών κινημάτων/συλλογικοτήτων και ακτιβιστικές παρεμβάσεις στο πεδίο της διαθεματικής φεμινιστικής/κουίρ/μετααποικιακής/αντιρατσιστικής δημόσιας πολιτικής.

Ενδιαφέρουν κείμενα που συμβάλλουν στην κριτική ανάλυση σύγχρονων –μακρόχρονων και αναδυόμενων– μορφών σεξισμού, ομοφοβίας/τρανσφοβίας, ρατσισμού και νεοφασισμού, καπιταλιστικών και νεοφιλελεύθερων μορφών κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, αποικιοκρατίας, εθνικισμού, κρατικής βίας, μιλιταρισμού, ξενοφοβίας και ασφαλειοποίησης των συνόρων. Ενδιαφέρουν κείμενα μέσω των οποίων εναλλακτικά φαντασιακά και χειραφετησιακοί κοινωνικοί σχηματισμοί μπορούν να αρθρωθούν.

Δημοσιεύονται κείμενα που πειραματίζονται διασχίζοντας τα εγκαθιδρυμένα σύνορα μεταξύ διαφορετικών «ειδών» γραφής/γνώσης/ανάγνωσης. Ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι συναντήσεις ενσώματης θεωρίας και αναστοχαστικής δράσης, επιστημονικού και ποιητικού λόγου, πέρα από τις εκατέρωθεν στεγανές και συντεταγμένες κατηγορίες.

Τα κείμενα υποβάλλονται στη διαδικασία της ομότιμης αξιολόγησης (peer review), που τηρεί ένα φεμινιστικό ήθος και ύφος ισότιμης συνομιλίας και εποικοδομητικής κριτικής.

Β. Διαδικασία υποβολής κειµένων

Το περιοδικό φεμινιστιqά εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο. Τελική ημερομηνία κατάθεσης κειμένων για το τεύχος της Άνοιξης είναι η 1η Δεκεμβρίου και για το τεύχος του Χειμώνα η 1η Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή των κειµένων γίνεται µέσω αποστολής email που απευθύνεται στις εκδότριες στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: feministiqa@gmail.com.

Οι συγγραφείς λαμβάνουν απάντηση επιβεβαίωσης ότι έχει ληφθεί το κείμενό τους µέσα σε διάστημα μερικών ημερών.

Για την υποβολή κειµένων παρακαλούµε να ακολουθήσετε τις παρακάτω γενικές οδηγίες:

Έκταση κειμένων

Τα κείμενα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 7.000 λέξεις περιλαµβανοµένων των υποσηµειώσεων, βιβλιογραφίας και ευχαριστιών. Τα κείµενα-σχόλια παρακαλούµε να µην ξεπερνούν τις 1.500 λέξεις.

Διαδικασία υποβολής

Τα κείµενα πρέπει να είναι γραµµένα σε πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου (π.χ. MS Office, Open Office). Οι εικόνες µπορούν να σταλούν ως ξεχωριστά αρχεία σε µορφή .jpg.

Η υποβολή των κειµένων θα πρέπει να απαρτίζεται από τα εξής:

Ξεχωριστό εξώφυλλο (cover sheet)
Όνοµα, ιδιότητα, σχέση µε πανεπιστήµιο/οργάνωση/φορέα, email(s)
Τίτλο του άρθρου
Περίληψη που να µην ξεπερνά τις 250 λέξεις
Πέντε λέξεις-κλειδιά σχετικά µε το πεδίο συµβολής του κειµένου
Αριθµό λέξεων του κειµένου
Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα (2-3 γραµµές)
Τον τίτλο, την περίληψη και το βιογραφικό στα αγγλικά

Το κείµενο

Σε ανώνυµη µορφή
Το κύριο κείµενο: διπλό διάστιχο
Υποσηµειώσεις: διπλό διάστιχο, στο τέλος του κειµένου (όχι της σελίδας), πριν από τις αναφορές
Βιβλιογραφικές αναφορές: διπλό διάστιχο, µετά από τις υποσηµειώσεις
Όλα με 12άρα γραμματοσειρά Times New Roman

To Οπτικοακουστικό υλικό (αν υπάρχει) σε ξεχωριστό φάκελο

Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες που να συνοδεύουν το κείμενo με υπόδειξη για τη σχετική ανάρτηση.
Oι εικόνες/φωτογραφίες να είναι σε φορμάτ .jpg και τουλάχιστον 72dpi.

Παρακάτω µπορείτε να βρείτε λεπτοµερείς πληροφορίες για τους όρους κατάθεσης των κειµένων και των βίντεο-δοκιµίων.

Ορθογραφία

Ακολουθείται γενικά στο περιοδικό η ορθογραφία του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής (https://bit.ly/2TQ9q38).

Μεταγραφή ξένων λέξεων

Οι ξένες λέξεις να μεταγράφονται στα ελληνικά απλογραφημένες, δηλαδή όλα τα ο της λέξης γράφονται με όμικρον, όλα τα ε με έψιλον και όλα τα ι με γιώτα, π.χ. πάρτι και όχι πάρτυ, τρόλεϊ και όχι τρόλεϋ, μπίρα και όχι μπύρα, εκτός αν πρόκειται για όρους που η συγγραφέας επιλέγει να μεταγράψει διαφορετικά. Επίσης, δεν διατηρούνται στην ελληνική μεταγραφή τυχόν διπλά σύμφωνα του πρωτοτύπου, π.χ. Κάρεν και όχι Κάρρεν.

Βιβλιογραφικές παραποµπές και βιβλιογραφία – βιβλιογραφικές αναφορές

Οι βιβλιογραφικές παραποµπές εντός κειµένου (in-text citations) και η βιβλιογραφία – βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το πρότυπο σύστηµα βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκµηρίωσης ΑPA (American Psychological Association) style µε ορισµένες προσαρµογές. Δείτε σχετικά εδώ: https://bit.ly/2UfPs31.
Δεδομένου πως έχουν γίνει κάποιες προσαρμογές στα ελληνικά, για οποιαδήποτε απορία σας που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες που ακολουθούν, επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι παραποµπές

Φράσεις άλλων και αποσπάσματα κειμένων τα οποία παρατίθενται εντός του άρθρου μπαίνουν εντός εισαγωγικών, όταν πρόκειται για απόσπασμα μέχρι 40 λέξεις, και ως παράθεμα με εσοχή και πλάγια (ή μικρότερη γραμματοσειρά), όταν ξεπερνά τις 40 λέξεις.

Οι παραποµπές σε βιβλία και άρθρα γίνονται σε παρένθεση (µέσα στο κείµενο ή στις υποσηµειώσεις) και θα πρέπει να αναφέρουν επίθετο συγγραφέα, έτος και σελίδα/-ες ως εξής:

 • για παραποµπή σε ένα σύγγραµµα ενός συγγραφέα (Green, 2006, σελ. 205),
 • για παραποµπή σε περισσότερα συγγράµµατα (Βαρίκα, 2000˙ Spivak, 1999). Για την παράθεση περισσότερων του ενός συγγραµµάτων σε µία παραποµπή χρησιµοποιούµε άνω τελεία,
 • για παραποµπή σε συλλογικό σύγγραµµα ξενόγλωσσο (Deleuze και Guattari, 1987) ή ελληνόγλωσσο (Βασιλειάδου, Ζεστανάκης, Κεφαλά και Πρέκα, 2013),
 • για επανάληψη του ίδιου βιβλίου στην επόµενη ακριβώς παραποµπή γράφουµε: (στο ίδιο, σελ. 105). Για επανάληψη του ίδιου βιβλίου σε άλλη παραποµπή εκτός της αµέσως επόµενης γράφουµε: συγγραφέας, ό.π., σελίδα/-ες (Das, ό.π., σελ. 55).
 • σε όλες τις παραποµπές χρησιµοποιούµε τη συντοµογραφία σελ. είτε αναφερόµαστε σε σελίδα ή σε σελίδες ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου βιβλίου ή άρθρου.

Η βιβλιογραφία

Παρατίθεται στο τέλος της εργασίας κατά αλφαβητική σειρά. Προηγείται η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία και ακολουθεί η ξενόγλωσση ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωση
Ξενόγλωσση

Η παράθεση βιβλίου αναγράφεται ως εξής: Επίθετο συγγραφέα κόµµα Αρχικό µικρού ονόµατος (χρόνος έκδοσης) τελεία Tίτλος βιβλίου σε italics (πλάγια γράµµατα) τελεία Tόπος: Eκδοτικός οίκος.
Η παράθεση άρθρου περιοδικού αναγράφεται µε τη σειρά: Επίθετο συγγραφέα κόµµα Αρχικό µικρού ονόµατος (χρόνος έκδοσης) τελεία Τίτλος του άρθρου τελεία Τίτλος περιοδικού σε italics κόµµα Τόµος (τεύχος) κόµµα σελίδες.

Οι τίτλοι των βιβλίων και των άρθρων στα περιοδικά να είναι µε πεζά. Με κεφαλαίο το αρχικό κάθε λέξης µόνο για τον τίτλο του περιοδικού.

Συγκεκριµένα, για την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο ενός συγγραφέα

Ελληνικό:
Βαρίκα, Ελ. (2000). Με διαφορετικό πρόσωπο: Φύλο, διαφορά και οικουµενικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.

Μεταφρασμένο:
Αγκάµπεν, Τζ. (2005). Homo Sacer: Κυρίαρχη εξουσία και γυµνή ζωή (µτφρ. Π. Τσιαµούρας). Αθήνα: Scripta.

2. Βιβλίο δύο ή παραπάνω συγγραφέων

Βασιλειάδου, Δ., Ζεστανάκης Π., Κεφαλά Μ., & Πρέκα Μ. (επιµ.) (2013). (Αντι)µιλώντας στις βεβαιότητες. Φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειµενικότητες. Αθήνα: ΟΜΙΚ.

Σημείωση: οι συγγραφείς χωρίζονται με κόμμα και οι δύο τελευταίοι με κόμμα και το σύμβολο &

3. Συµβολή σε συλλογικό τόµο

Fuss, D. (2006). Λεσβιακές και γκέι θεωρίες: Το πρόβληµα της πολιτικής της ταυτότητας (μτφρ. Π. Μαρκέτου, Μ. Μηλιώρη & Αι. Τσεκένης). Στο Α. Αθανασίου (επιµ.), Φεµινιστική θεωρία και πολιτισµική κριτική (σελ. 543-570). Αθήνα: Νήσος.

4. Άρθρο σε επιστηµονικό περιοδικό

Γιαννακόπουλος, Κ. (1998). Πολιτικές σεξουαλικότητας και υγείας την εποχή του AIDS. Σύγχρονα Θέµατα, 6, σελ. 76-86.

5. Διατριβή

Λέτσιου, Σ. (2010). Γαμήλιες πρακτικές και στρατηγικές νεαρών ελληνοποντίων γυναικών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, μεταπτυχιακή διατριβή, ΠΜΣ Κοινωνική και ιστορική ανθρωπολογία, Μυτιλήνη.

6. Εισηγήσεις σε συνέδρια

α. Δημοσιευμένες
Κανελλοπούλου-Μπότη, Μ. (2006). Διαδίκτυο, βιβλιοθήκες και η προστασία του απορρήτου. Στο Γ. Γιαννακόπουλος (επιμ.) Διαχείριση της γνώσης: Ο παγκόσμιος ιστός και οι μονάδες πληροφόρησης (σ. 84-94). Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

β. Αδημοσίευτες
Τζούνη, Α. (2011). Προκαταρκτική μελέτη των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της λίμνης Κάρλα. Εισήγηση στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Υδροβιολογίας-Αλιείας, Βόλος.

Για την ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο ενός συγγραφέα

Arendt, H. (1951). Origins of totalitarianism. Νέα Υόρκη: Shocken.
hooks, b. (1981). Ain’t I a woman: Black women and feminism. Βοστώνη: South End.

2. Βιβλίο δύο συγγραφέων

Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia. Μινεάπολις: University of Minnesota Press.

Σημείωση: οι συγγραφείς χωρίζονται με κόμμα και οι δύο τελευταίοι με το σύμβολο &.

3. Για συµβολή σε συλλογικό τόµο

Spivak, G. Ch. (1988). Can the subaltern speak?. Στο L. Grossberg & C. Nelson (επιμ.), Marxism and the interpretation of culture (σελ. 271-313). Ουρμπάνα: University of Illinois Press.

4. Άρθρο σε επιστηµονικό περιοδικό

Ahmed, S. (2007). Multiculturalism and the promise of happiness. New Formations, 63(1), σελ. 121-137.

5. Συνέδρια

α. Αδημοσίευτη εισήγηση

Brouskou, A., & Kayatekin, S. (Φεβρουάριος 2011). ‘The first Georgian woman to ever arrive to Greece was Medea. And you know what happened to her’. Interpretations and uses of the Medea myth by Georgian female immigrants in Thessaloniki. Εισήγηση στο συνέδριο Myth of the Other in the Balkans. Representations, Practices and Perrformances, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Bowden, F.J., & Fairley, C.K. (Ιούνιος 1996). Endemic STDs in the Northern Territory: estimations of effective rates of partner change. Εισήγηση στο Scientific Meeting of the Royal Australian College of Physicians, Darwin.

β. Δημοσιευμένη εισήγηση

Chalkidou, A. (2015). It’s my party and I’ll inseminate if I want to: Sex, sexuality, kinship. Στο V. Kantsa, G. Zanini & L. Papadopoulou (επιμ.), (In)Fertile citizens: Anthropological and Legal Challenges of Assisted Reproduction Technologies (σελ. 101-105). Αθήνα: Alexandria.

Poulisse, G.-J., & Moens, M.-F. (2009). Multimodal news story segmentation. Στο U. S. Tiwary, T. J. Siddiqui, M. Radhakrishna, & M. D. Tiwari (επιμ.), Proceedings of the 1st international conference on intelligent human computer interaction: (IHCI 2009) January 20-23, 2009, οrganized by the Indian Institute of Information Technology, Allahabad, India (σελ. 95-101). Δελχί: Springer. doi: 10.1007/978-81-8489-203-1_7

Πηγές από το διαδίκτυο

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να παρατίθενται είναι τα εξής:
Επώνυμο του συγγραφέα, Αρχικά του μικρού ονόματος, (Ημερομηνία συγγραφής της εργασίας, εφόσον αναφέρεται), Τίτλος της εργασίας, και πρωτόκολλο και διεύθυνση (ημερομηνία επίσκεψης-πρόσβασης στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή δικτυακό τόπο).

α. Κείμενο στο διαδίκτυο με ημερομηνία

Degelman, D., & Harris, M.L. (2000). APA style essentials. Διαθέσιμο στο: http://www.vanguard.edu/psychology/index.cfm?doc_id=796 (18/5/2000).

Burka, L.P. (1993). A hypertext history of multi-user dungeons. MUDdex. http://www.utopia.com/talent/lpb/muddex/essay/ (13/1/1997).

Tilton, J. (1995). Composing good HTML (Vers. 2.0.6). http://www.cs.cmu.edu/~tilt/cgh/ (1/12/1996).

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, σελ. 117-123. Διαθέσιμο στο: http://jbr.org/articles.html (13/9/2001).

β. Κείμενο στο διαδίκτυο χωρίς ημερομηνία

Nielsen, M.E. (χ.έ.). Notable people in psychology of religion. Διαθέσιμο στο: http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm (3/8/2001).

GVU’s 8th WWW user survey. (χ.έ.). Διαθέσιμο στο: http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10/ (8/9/2000).

γ. Κείμενο στο διαδίκτυο χωρίς ημερομηνία και χωρίς συγγραφέα

Gender and society. (χ.έ.). Διαθέσιμο στο: http://www.trinity.edu/~mkearl/gender.html (3/12/2001).

Υποσηµειώσεις

Οι υποσηµειώσεις παρατίθενται στο τέλος του κειµένου και σημαίνονται με αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3 κ.ο.κ.), όχι λατινικούς ή γράμματα.

Εικόνες

Οι εικόνες υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή µορφή (.jpg) µέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού. Περιλαµβάνουν λεζάντα και έχουν διασφαλισµένο copyright.

Γ. Διαδικασία επιλογής κειµένων

Τα πρωτότυπα κείµενα εγκρίνονται ανώνυµα για δηµοσίευση από επιστηµονική επιτροπή. Οι συγγραφείς θα ενηµερωθούν έγκαιρα για τη διαδικασία αξιολόγησης των κειµένων που έχουν καταθέσει και µπορεί να έχουν το δικαίωµα να ξαναδουλέψουν τα κείµενά τους προκειµένου να τα ξανακαταθέσουν, εφόσον τα έχουν τροποποιήσει σύµφωνα µε τις οδηγίες των εξωτερικών συνεργατών/τριών – µελών της ειδικής επιστηµονικής επιτροπής.

Δ. Προτάσεις για την κατάθεση ανεξάρτητων αξιολογήσεων: Για μια φεμινιστική προσέγγιση κριτικής ανάγνωσης

Βασική αρχή του περιοδικού είναι η πρόκριση της ομότιμης αξιολόγησης κειμένων εντός ενός πλαισίου συντροφικότητας, συναδελφικότητας, σεβασμού και εποικοδομητικής συνομιλίας.

Γενικότερα, η προσδοκία είναι η κρίση να τεκμηριώνεται και να διατυπώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποθαρρύνει ή να υποτιμά τις/τους συγγραφείς. Χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη την εργασία, τον μόχθο, όπως και την προσωπική επένδυση που εμπεριέχει κάθε προσπάθεια απόδοσης κριτικής σκέψης και νοήματος, ακόμη και αν το τελικό αποτέλεσμα της κρίσης δεν είναι το αναμενόμενο και άρα το κείμενο μπορεί να αξιολογηθεί ως μη δημοσιεύσιμο. Με αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να αναδεικνύονται ταυτόχρονα με τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία μιας πιθανής δημοσίευσης ώστε να μπορούν οι συγγραφείς να επανεπεξεργάζονται και να βελτιώνουν τα κείμενά τους.

Στις/στους συγγραφείς στέλνονται τα σχόλια των αξιολογητριών/τών χωρίς να αποκαλύπτεται το όνομά τους. Άρα, μια σημαντική επισήμανση προς τις/τους αξιολογήτριες/γητές εκ μέρους του περιοδικού είναι να διατηρούν την ανωνυμία τους στα σχόλιά τους επί του κειμένου, στην περίπτωση που αυτά δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Σε γενικές γραμμές, προκρίνουμε την αποστολή της κρίσης των αξιολογητών/τριών σε ξεχωριστό κείμενο όπου θα αναλύονται τα ακόλουθα:

 1. Συνάδει το περιεχόμενο του κειμένου με τους στόχους και το περιεχόμενο του περιοδικού; Εάν όχι, θα ήταν δυνατό να γίνουν κατάλληλες αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση;
 1. Πώς συμβάλλει το κείμενο στην ανάπτυξη της θεωρίας, της μεθοδολογίας ή του ευρύτερου πεδίου ώστε να κριθεί πρωτότυπη εργασία και άρα δημοσιεύσιμο;
 1. Οι κεντρικές ιδέες και τα επιχειρήματα είναι ευκρινώς διατυπωμένα; Είναι το κείμενο επαρκώς δομημένο και γραμμένο με τρόπο συγκροτημένο και σαφή; Το κεντρικό επιχείρημα είναι πρωτότυπο και (με ποιο τρόπο) συμβάλλει στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία;
 1. Γίνονται επαρκείς και ουσιαστικές αναφορές στη βιβλιογραφία; Αν όχι, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές παραλείψεις;
 1. Συνδέεται το περιεχόμενο του άρθρου με την περίληψη και τον τίτλο;
 1. Προτείνονται αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν το κείμενο; Αν ναι, σε ποια συγκεκριμένα σημεία;

Λαμβάνοντας υπόψη μια φεμινιστική πολιτική ως προς τον τρόπο που συνδεόμαστε με μια ομότιμη κοινότητα παραγωγής και διάδοσης κριτικής σκέψης, έχει ιδιαίτερη σημασία τα σχόλια να διατυπώνονται με τρόπο ευγενικό, δημιουργικό και εποικοδομητικό για τις/τους συγγραφείς που μας καταθέτουν τα κείμενά τους προς κρίση. Ως φεμινιστικό περιοδικό, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεισφορά της δουλειάς της αξιολόγησης καθώς επιτελεί και προάγει μια ηθικοπολιτική σχέση ισότιμης συνύπαρξης και συνομιλίας στις ευρύτερες ακαδημαϊκές, καλλιτεχνικές, διανοητικές και ακτιβιστικές κοινότητες στις οποίες εντασσόμαστε ή με τις οποίες (συν)εργαζόμαστε.